References

Geels, F.W. (2004), ‘From sectoral systems of innovation to socio-technical systems: Insights about dynamics and change from sociology and institutional theory’, Research Policy 33:6-7, 897-920.

Gruntmij/Carl Bro (2009), Kommunebarrierekatalog. Rapport vedrørende kommunernes barriereopfattelse for implementering af CO2 reducerende tiltag. [Municipality Barrier Catalogue: Report on the municipalities’ perception of barriers to implementation of CO2 reducing initiative], February 2009.

Holm, J., I. Stauning (2007), ’Hvordan skal vi bygge og bo? Miljøomstilling i byggeriet’ [How are we going to build and live – Transitions in Construction], in Jensen A. et. al.: Planlægning i teori og praksis, Roskilde University

Kemp, R., Rotmans J.  (2001), ‘The management of the co-evolution of technical, environmental and social systems’, International Conference towards Environmental Innovation Systems, Garmisch-Partenkirchen, September 2001

Læssøe, J. (2000), Folkelig deltagelse i bæredygtig udvikling,  in Dansk naturpolitik i bæredygtighedens perspektiv, Naturrådets temarapport nr.2 [Public Participation in Sustainable Development]

Marsh, R., M. Lauring, E.H. Petersen (2000), Arkitektur og miljø. Arkitektens forlag

Schmitz-Günther, T (2000), Økologisk byggeri. Ideer – eksempler – tips – vejledning. Könemann [Ecological Construction – Ideas- examples – guiding tips]

Voß, J-P., R. Kemp R. (2006), ‘Sustainability and reflexive governance’, in Voß, J-P. et al. (eds.), Reflexive Governance for Sustainable Development, p 3-28, Chelterham: Edward Elgar.

 

This web-site is edited by Roskilde University in cooperation with Technical University of Denmark, Danish Building Research Institute, Technological Institute, PP-consult, Syd-tek and Bjørn Axelsen ApS. Coordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk