References

 

BR06 (2006), Building Regulation 2006, Danish Enterprise and Construction Authority.

Erhvervs- og byggestyrelsen [Danish Enterprise and Construction Authority]og byggefondenKuben (2007) PLUS-netværket: Partnering gennem Læring, Udvikling og Samarbejde Udvikling og innovation i byggeriet gennem forsøgsbyggerier [PLUS Network: Partnering through learning and co-operation, development and innovation in the construction sector through experimental projects], April 2007.

Holm, J. et al (eds.) (2007), Økologisk modernisering på dansk – brud og bevægelser i dansk miljøindsats [Ecological Modernisation in Danish – dynamis and fractures,, Copenhagen:Frydenlund.

Holm, J.,  O. E. Hansen, B. Søndergård (2003), ‘Environmental Policy and environment-oriented Technology Policy in Denmark’, in Schrama G. and S. Sedlacek (eds.), Environmental and Technology Policy in Europe - Technological Innovation and Policy Integration, p. 59 - 96, Dordrecht:Kluwer.

Holm, J., I. Stauning (2007), ’Hvordan skal vi bygge og bo? Miljøomstilling i byggeriet’ [How are we going to build and live – Transitions in Construction], in Jensen A. et. al.: Planlægning i teori og praksis, Roskilde Universitetsforlag.

Kern, F., Smith A. (2008), ‘Restructuring energy systems for sustainability? Energy transition policy in the Netherlands’, Energy Policy 36:11, 4093-4103.

Jensen, O.J., Gram-Hansen K. (2007), Økologisk modernisering af bæredygtigt byggeri [Ecological modernisation of sustainable construction] in Holm, J. et al. Økologisk modernisering på dansk. Brud og bevægelser i miljøindsatsen [Ecological modernisation in Danish. Ruptures and changes in environmental work], Copenhagen: Frydenlund.

Regeringen [Government] (2008), Energy Agreement of 21. February, 2008, http://www.ens.dk/sw67323.asp (4.5.2009).

Regeringen [Government] (2009), Strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger [Strategy for reduction of energy consumption in buildings], 21th of April 2009.

Remmen A. (2007), Produktorienteret miljøpolitik I Danmark [product oriented environmental policy in Denmark], in Holm, J. et al. Økologisk modernisering på dansk. Brud og bevægelser i miljøindsatsen [Ecological modernisation in Danish. Ruptures and changes in environmental work], Copenhagen: Frydenlund.

This web-site is edited by Roskilde University in cooperation with Technical University of Denmark, Danish Building Research Institute, Technological Institute, PP-consult, Syd-tek and Bjørn Axelsen ApS. Coordinator: Inger Stauning, RUC, is (a) ruc .dk